GIẢI THƯỞNG XS MEGA 645 ƯỚC TÍNH
55.896.580.500đ
 • 04
 • 17
 • 19
 • 27
 • 28
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             1 55.896.580.500₫
Giải nhất           49 10.000.000₫
Giải nhì         1873 300.000₫
Giải ba       30676 30.000₫
 • 02
 • 08
 • 14
 • 19
 • 24
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 50.440.757.500₫
Giải nhất           62 10.000.000₫
Giải nhì         2039 300.000₫
Giải ba       31908 30.000₫
 • 05
 • 19
 • 20
 • 21
 • 24
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 45.166.929.000₫
Giải nhất           25 10.000.000₫
Giải nhì         1537 300.000₫
Giải ba       26502 30.000₫
 • 06
 • 10
 • 16
 • 20
 • 40
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 40.113.943.000₫
Giải nhất           30 10.000.000₫
Giải nhì         1612 300.000₫
Giải ba       26434 30.000₫
 • 08
 • 09
 • 11
 • 12
 • 40
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 35.490.259.000₫
Giải nhất           36 10.000.000₫
Giải nhì         1388 300.000₫
Giải ba       23756 30.000₫
 • 07
 • 18
 • 31
 • 33
 • 35
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 31.449.479.500₫
Giải nhất           21 10.000.000₫
Giải nhì         1349 300.000₫
Giải ba       22912 30.000₫
 • 17
 • 21
 • 24
 • 25
 • 39
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 26.679.187.500₫
Giải nhất           35 10.000.000₫
Giải nhì         1307 300.000₫
Giải ba       21997 30.000₫