GIẢI THƯỞNG XS POWER 655 ƯỚC TÍNH
GIÁ TRỊ JACKPOT 1
35.206.530.150đ
GIÁ TRỊ JACKPOT 2
3.578.503.350đ
 • 15
 • 32
 • 33
 • 37
 • 42
 • 54
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 35.206.530.150₫
Jackpot 2             0 3.578.503.350₫
Giải nhất           8 40.000.000₫
Giải nhì         504 500.000₫
Giải ba       10993 50.000₫
 • 11
 • 13
 • 23
 • 27
 • 37
 • 43
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 33.257.062.650₫
Jackpot 2             0 3.361.895.850₫
Giải nhất           21 40.000.000₫
Giải nhì         784 500.000₫
Giải ba       14439 50.000₫
 • 01
 • 04
 • 05
 • 17
 • 42
 • 47
 • 09
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 31.902.787.650₫
Jackpot 2             0 3.211.420.850₫
Giải nhất           5 40.000.000₫
Giải nhì         379 500.000₫
Giải ba       9757 50.000₫
 • 12
 • 14
 • 19
 • 29
 • 44
 • 47
 • 26
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             1 98.674.641.750₫
Jackpot 2             2 2.696.400.450₫
Giải nhất           20 40.000.000₫
Giải nhì         1218 500.000₫
Giải ba       25672 50.000₫
 • 08
 • 27
 • 32
 • 43
 • 53
 • 54
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 91.614.070.200₫
Jackpot 2             0 4.608.292.950₫
Giải nhất           13 40.000.000₫
Giải nhì         1102 500.000₫
Giải ba       23530 50.000₫
 • 05
 • 08
 • 19
 • 34
 • 40
 • 49
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 87.421.889.100₫
Jackpot 2             0 4.142.495.050₫
Giải nhất           13 40.000.000₫
Giải nhì         1064 500.000₫
Giải ba       22581 50.000₫
 • 03
 • 08
 • 19
 • 30
 • 41
 • 52
 • 09
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 83.847.890.100₫
Jackpot 2             0 3.745.384.050₫
Giải nhất           17 40.000.000₫
Giải nhì         1022 500.000₫
Giải ba       21739 50.000₫