GIẢI THƯỞNG XS POWER 655 ƯỚC TÍNH
GIÁ TRỊ JACKPOT 1
48.458.017.200đ
GIÁ TRỊ JACKPOT 2
4.252.216.550đ
 • 01
 • 10
 • 20
 • 37
 • 48
 • 51
 • 54
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 48.458.017.200₫
Jackpot 2             0 4.252.216.550₫
Giải nhất           23 40.000.000₫
Giải nhì         1033 500.000₫
Giải ba       15666 50.000₫
 • 09
 • 13
 • 21
 • 28
 • 50
 • 54
 • 51
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 46.969.203.000₫
Jackpot 2             0 4.086.792.750₫
Giải nhất           7 40.000.000₫
Giải nhì         562 500.000₫
Giải ba       12592 50.000₫
 • 10
 • 24
 • 47
 • 48
 • 52
 • 55
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 44.717.168.550₫
Jackpot 2             0 3.836.566.700₫
Giải nhất           7 40.000.000₫
Giải nhì         527 500.000₫
Giải ba       11951 50.000₫
 • 07
 • 09
 • 10
 • 17
 • 25
 • 53
 • 49
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 42.235.023.000₫
Jackpot 2             0 3.560.772.750₫
Giải nhất           13 40.000.000₫
Giải nhì         687 500.000₫
Giải ba       14059 50.000₫
 • 04
 • 06
 • 26
 • 33
 • 52
 • 55
 • 15
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 40.785.765.150₫
Jackpot 2             0 3.399.744.100₫
Giải nhất           5 40.000.000₫
Giải nhì         413 500.000₫
Giải ba       9819 50.000₫
 • 03
 • 07
 • 16
 • 37
 • 39
 • 51
 • 09
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 38.984.117.250₫
Jackpot 2             0 3.199.561.000₫
Giải nhất           8 40.000.000₫
Giải nhì         608 500.000₫
Giải ba       12852 50.000₫
 • 01
 • 07
 • 10
 • 14
 • 28
 • 29
 • 02
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 37.188.068.250₫
Jackpot 2             1 3.137.295.700₫
Giải nhất           13 40.000.000₫
Giải nhì         667 500.000₫
Giải ba       12430 50.000₫