GIẢI THƯỞNG XS POWER 655 ƯỚC TÍNH
GIÁ TRỊ JACKPOT 1
90.070.410.900đ
GIÁ TRỊ JACKPOT 2
3.305.540.600đ
 • 03
 • 15
 • 27
 • 29
 • 37
 • 48
 • 55
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 90.070.410.900₫
Jackpot 2             0 3.305.540.600₫
Giải nhất           22 40.000.000₫
Giải nhì         898 500.000₫
Giải ba       19423 50.000₫
 • 03
 • 13
 • 19
 • 30
 • 38
 • 44
 • 51
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 87.320.545.500₫
Jackpot 2             1 6.877.471.800₫
Giải nhất           14 40.000.000₫
Giải nhì         1001 500.000₫
Giải ba       19647 50.000₫
 • 04
 • 23
 • 36
 • 45
 • 47
 • 50
 • 22
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 82.096.341.600₫
Jackpot 2             0 6.297.004.700₫
Giải nhất           12 40.000.000₫
Giải nhì         746 500.000₫
Giải ba       15150 50.000₫
 • 14
 • 20
 • 24
 • 27
 • 41
 • 44
 • 23
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 77.347.149.150₫
Jackpot 2             0 5.769.316.650₫
Giải nhất           11 40.000.000₫
Giải nhì         822 500.000₫
Giải ba       15397 50.000₫
 • 20
 • 27
 • 36
 • 43
 • 45
 • 47
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 72.457.474.800₫
Jackpot 2             0 5.226.019.500₫
Giải nhất           5 40.000.000₫
Giải nhì         635 500.000₫
Giải ba       14725 50.000₫
 • 16
 • 26
 • 33
 • 34
 • 41
 • 43
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 67.899.735.300₫
Jackpot 2             0 4.719.604.000₫
Giải nhất           8 40.000.000₫
Giải nhì         676 500.000₫
Giải ba       13877 50.000₫
 • 17
 • 29
 • 35
 • 40
 • 51
 • 52
 • 23
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 64.650.236.700₫
Jackpot 2             0 4.358.548.600₫
Giải nhất           4 40.000.000₫
Giải nhì         555 500.000₫
Giải ba       13751 50.000₫