GIẢI THƯỞNG XS POWER 655 ƯỚC TÍNH
GIÁ TRỊ JACKPOT 1
38.990.916.300đ
GIÁ TRỊ JACKPOT 2
3.509.591.950đ
 • 04
 • 06
 • 08
 • 18
 • 39
 • 43
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 38.990.916.300₫
Jackpot 2             0 3.509.591.950₫
Giải nhất           15 40.000.000₫
Giải nhì         679 500.000₫
Giải ba       12314 50.000₫
 • 15
 • 16
 • 19
 • 31
 • 33
 • 46
 • 07
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 37.840.372.050₫
Jackpot 2             0 3.381.753.700₫
Giải nhất           4 40.000.000₫
Giải nhì         483 500.000₫
Giải ba       9329 50.000₫
 • 26
 • 27
 • 35
 • 36
 • 47
 • 54
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 36.233.149.800₫
Jackpot 2             0 3.203.173.450₫
Giải nhất           3 40.000.000₫
Giải nhì         435 500.000₫
Giải ba       9593 50.000₫
 • 01
 • 14
 • 21
 • 36
 • 48
 • 53
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 34.404.588.750₫
Jackpot 2             1 4.661.644.750₫
Giải nhất           11 40.000.000₫
Giải nhì         384 500.000₫
Giải ba       7958 50.000₫
 • 13
 • 14
 • 21
 • 23
 • 30
 • 41
 • 49
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 32.942.141.850₫
Jackpot 2             0 4.499.150.650₫
Giải nhất           12 40.000.000₫
Giải nhì         491 500.000₫
Giải ba       9032 50.000₫
 • 19
 • 24
 • 30
 • 34
 • 40
 • 44
 • 51
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 31.705.358.250₫
Jackpot 2             0 4.361.730.250₫
Giải nhất           4 40.000.000₫
Giải nhì         522 500.000₫
Giải ba       10023 50.000₫
 • 22
 • 24
 • 35
 • 43
 • 45
 • 54
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             1 76.361.538.900₫
Jackpot 2             0 4.172.246.000₫
Giải nhất           17 40.000.000₫
Giải nhì         848 500.000₫
Giải ba       17848 50.000₫