Soi cầu bạch thủ XSDT hôm nay
*Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm xem số cầu cho từng bộ số để xem thêm.
Đầu 0
00 0 lần
01 0 lần
02 0 lần
03 0 lần
04 0 lần
05 0 lần
06 0 lần
07 0 lần
08 0 lần
09 0 lần
Đầu 1
10 0 lần
11 0 lần
12 0 lần
13 0 lần
14 0 lần
15 0 lần
16 0 lần
17 0 lần
18 0 lần
19 0 lần
Đầu 2
20 0 lần
21 0 lần
22 0 lần
23 0 lần
24 0 lần
25 0 lần
26 0 lần
27 0 lần
28 0 lần
29 0 lần
Đầu 3
30 0 lần
31 0 lần
32 0 lần
33 0 lần
34 0 lần
35 0 lần
36 0 lần
37 0 lần
38 0 lần
39 0 lần
Đầu 4
40 0 lần
41 0 lần
42 0 lần
43 0 lần
44 0 lần
45 0 lần
46 0 lần
47 0 lần
48 0 lần
49 0 lần
Đầu 5
50 0 lần
51 0 lần
52 0 lần
53 0 lần
54 0 lần
55 0 lần
56 0 lần
57 0 lần
58 0 lần
59 0 lần
Đầu 6
60 0 lần
61 0 lần
62 0 lần
63 0 lần
64 0 lần
65 0 lần
66 0 lần
67 0 lần
68 0 lần
69 0 lần
Đầu 7
70 0 lần
71 0 lần
72 0 lần
73 0 lần
74 0 lần
75 0 lần
76 0 lần
77 0 lần
78 0 lần
79 0 lần
Đầu 8
80 0 lần
81 0 lần
82 0 lần
83 0 lần
84 0 lần
85 0 lần
86 0 lần
87 0 lần
88 0 lần
89 0 lần
Đầu 9
90 0 lần
91 0 lần
92 0 lần
93 0 lần
94 0 lần
95 0 lần
96 0 lần
97 0 lần
98 0 lần
99 0 lần
Loading ...
ĐB 2 6 3
G1 4 6 6 5 3 5 8 5 3 9 1 4
G2 2 6 5 9
G3 1 7 3 3 7 2 1 5 8 7 1 3 9 5 5 2 0 2 6 1 4 6 0 8 4 1 9 8 2 5 7 5 4 7 5
G4 1 3 0 3 9 9 6 0 3 1
G5 6 7 3 4 4
G6 5 3 1 1 5
G7 4 9 8 1 8 0
Loto: 63, 65, 85, 14, 59, 37, 87, 55, 61, 84, 25, 75, 39, 31, 44, 15, 80,
ĐB 9 1 3
G1 3 8 5 1 3 6 0 0 2 6 1 3
G2 7 6 6 2
G3 4 3 8 0 8 9 5 0 8 0 4 8 9 4 1 3 1 9 0 8 5 0 3 8 9 5 8 8 2 3 4 4 1 6 6
G4 3 2 1 2 6 8 8 9 6 3
G5 7 8 2 1 1
G6 0 0 2 2 4
G7 1 0 6 0 5 3
Loto: 13, 51, 00, 13, 62, 08, 80, 41, 08, 89, 23, 66, 26, 63, 11, 24, 53,
ĐB 9 7 1
G1 5 7 1 5 7 7 0 4 0 3 7 6
G2 9 6 6 5
G3 3 9 1 6 7 8 8 6 9 6 2 4 8 2 3 2 0 2 8 2 3 8 7 3 6 9 0 7 7 9 4 2 8 3 6
G4 4 1 2 1 2 4 5 4 2 1
G5 1 6 9 8 3
G6 4 3 8 4 7
G7 2 9 5 3 1 0
Loto: 71, 15, 04, 76, 65, 67, 96, 23, 82, 36, 79, 36, 12, 21, 83, 47, 10,
Backtotop
Thông báo