Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt

Ngày 29-05-2023
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt
Ngày Giải đặc biệt

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần

THỐNG KÊ CHẠM

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo

Ngày 29-05-2023
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt
Ngày Giải đặc biệt
Các giải đặc biệt ngày 29/05 hàng năm
Năm 2023 24-05-2023 19966
Năm 2023 30-04-2023 90819
Năm 2022 30-05-2022 12512
Năm 2021 30-05-2021 15553
Năm 2020 30-05-2020 59964
Năm 2019 30-05-2019 47625
Năm 2018 30-05-2018 43163
Năm 2017 30-05-2017 59431
Năm 2016 30-05-2016 78638
Năm 2015 30-05-2015 18637
Năm 2014 30-05-2014 79122
Năm 2013 30-05-2013 64352
Năm 2012 30-05-2012 69939
Năm 2011 30-05-2011 04594
Năm 2010 30-05-2010 90063
Năm 2009 30-05-2009 89645
Năm 2008 30-05-2008 11787
Năm 2007 30-05-2007 21753
Năm 2006 30-05-2006 15905
Năm 2005 30-05-2005 32453